Det som är tillåtet och det som är förbjudet

Alhamdulillah. Vi prisar Allah. Vi ber om Hans hjälp, och om Hans förlåtelse. Vi söker skydd hos Allah från det onda i oss själva och från våra onda handlingar. Den som Allah vägleder finns det ingen som kan vilseleda, och den som Han slutar leda finns ingen som kan hjälpa att hitta vägen igen. Jag vittnar om att det inte finns någon gud som har rätt att dyrkas förutom Allah. Och jag vittnar om att Muhammed SAWS är hans tjänare och sändebud.

Abu ’Abdullah an-Nu’man, Bashirs son, RA berättade att profeten Muhammed SAWS sa: Det som är tillåtet är klart och tydligt, det som är förbjudet är lika klart och tydligt. Mellan dem finns tveksamheter som inte alla känner till. Den som håller sig borta även från det tveksamma kan känna sig säker beträffande sin tro och sin heder inshaAllah, medan den som håller på med det tveksamma förr eller senare hemfaller åt det förbjudna. Det är som om en fåraherde låter sina djur beta runt en helgedom dit djuren inte får gå – till slut låter han dem. Även för en kung är Allahs helgedom ett absolut förbud.

Det finns en kroppsdel som påverkar hela kroppen. Om den är frisk, är hela kroppen frisk och om den blir sjuk, blir hela kroppen sjuk. Den kroppsdelen är hjärtat. (Bukhari och Muslim).

Kära muslimer! Denna hadith räknas av de lärda ulama en av de absolut viktigaste. Dessutom är hadithen en av iman an-Nawawis ”fyrtio hadither”. Den betraktas också som en av de femtio viktigaste ahadith, pågrund av sitt innhåll.

Vår kära profet SAWS sa att allt vi gör hamnar i en av de tre katagorierna. De är halal – det som är tillåtet, haram – det som är förbjudet, och mashbooh – det som är tveksamt.

Halal är ett begrepp som står i Koranen, och som betyder tillåtet eller lagligt. Halal livsmedel och drycker är tillåtna att äta och dricka. Kläder av bomull och ylle är halal, att gifta sig är halal som ett par exempel.

 

Haram är en term som också används i Koranen och som betyder förbjudet eller olagligt. Haram livsmedel och drycker är absolut förbjudna att konsumera. Att spela för pengar är haram, silke och guld på män är haram.

 

 

 

 

Mushbooh är en arabisk term som betyder tvivelaktig. Om man inte vet som gäller för en viss mat eller dryck – om den är halal eller haram – så är de tvivelaktiga. En praktiserande muslim ska undvika att konsumera tvivelaktiga saker. Ett exempel är att använda skinn från vilda kattdjur – det tillhör det som är mashbooh.

 

Allah SWT säger i sura An-Nahl, aya 89:

 

[16:89….Vi har uppenbarat denna gudomliga Skrift för dig, steg för steg, med klargörande av allt, med vägledning och nåd och ett glatt budskap om hopp till dem som har underkastat sig Allahs vilja!

 

Av den här ayan lär vi oss att Allah SWT har gjort tydligt vad som är halal och haram. Profeten SAWS vägledde sina sahaba och de kommande genera-tionerna med att tydligt peka ut vad som är halal och haram. Men det som ligger mellan de två, är kändt bara för ett fåtal ulama. Därför måste muslimer ställa frågor, om de är tveksamma i frågan om halal eller haram. Det är alltså muslimers plikt att följa dessa ulama, om de sitter och diskuterar vad som är halal och haram.

 

Profeten SAWS sa ”Jag går till min familj och hittar dadlar och jag höjer min hand för att äta. Men sen ändrar jag mig och avstår från att äta, därför att jag misstänker att det är sadaqa. Sadaqa är förbjudet för profeten och hans familj. Salaf as-saliheen brukade avstå från många halal för säkerhets skull – att de ville undvika att hamna i haram.

Profeten SAWS varnade oss ofta att komma närmare mutashábihat, för den kan leda till haram. Den person som har ett gott hjärta som är fyllt av iman, kan ta en rimligt beslut. Beslutet ger individen lugn och harmoni. Frågan är hur kan man ha gott hjärta? Ett sät är genom zikr –allah, som innefattar alla slag ibadat med en uppriktig ikhlas.

Allah SWT säger i sura hadid, aya 28:

[57:28] TROENDE! Frukta Allah och tro på Hans Sändebud! Då skall Han av nåd ge er en dubbel belöning och låta ett ljus lysa er på er vandring och Han skall ge er Sin förlåtelse – Allah är ständigt förlåtande, barmhärtig.

Kära troende, undvik all haram och de tvivelaktiga områden, och måtte Allah vägleda oss och förlåta oss våra misstag.