Vigselförrättare

Om ni är i behov av en vigselförrättare, kontakta:

Ait Brahim Lhassan (Sheikh Omar), 073-505 81 04

Mahmoud Elsayed, 073-552 09 93

Om ni inte når någon utav ovanstående kan ni kontakta styrelseordförande Nasir Suleman, 073-651 88 13 eller mejla jonkopingsislamiskaforsamling@gmail.com