Hur vi ska bemöta och behandla andra människor,

Vår religion islam är särskilt klar på en punkt:

Hur vi ska bemöta och behandla andra människor, och hur vi ska bete oss i alla sorters relationer:

i familjen, gentemot grannar och vänner, men också mot kollegor, myndigheter och till och med gentemot andra stater!

 

Allt detta är reglerat och bestämt i detalj. Hör vad Allah SWT säger i sura Al-Hujurat,

aya 10, som i tolkning lyder: [49:10]

 

De troende är bröder. Försona därför två bröder [som är oense] och frukta Gud – kanske skall ni erfara barmhärtighet.

 

Anas berättade att profeten (Herrens frid och välsignelser över honom) sa: ”Ingen av er tror på riktigt förrän han vill att hans bror ska få det han själv vill ha. Avundas inte varandra! Luras inte med priser på varor för varandra! Hata inte varandra, vänd er inte från varandra, underskred inte varandra (ingen aning om vad detta ska betyda – rätta den som vill!) , utan var Allahs tjänare. ”[Sahih al-Bukhari och Sahîh Muslim].

 

Våra relationer med omgivningen är viktig för vår imaan. Och Allah SWT säger i sura Al-Ahzab,

 aya 2: 33:2]

Och följ det som uppenbaras för dig av din Herre! Gud har full kännedom om vad ni gör.

 

Kära bröder och systrar!

 

En sak som väcker Allahs vrede, är att vi skadar andra muslimer – antingen fysiskt eller med ord:

genom att förlöjliga eller förolämpa dem

 

Profeten SAWS sa när han stod i mimbar: ”O ni som tror bara med munnen och inte har någon djup tro,

skada inte muslimer, gör inte narr av dem, rota inte i deras aura (dvs deras hemligheter och svagheter).

Profeten SAWS fortsatte och sa: ”Den som avslöjar sin bror, den kommer Allah att avslöja.

 

Islam förbjuder oss att skada känslorna hos andra människor.

Om tre personer är på samma ställe, får inte två av dem viska med varandra och stänga den tredje ute från samtalet. 

På samma sätt får man inte t ex vid ett möte börja tala ett språk som som inte alla vid mötet förstår.

Den person som hamnar utanför samtalet kan känna sig illa behandlad eller ensam.

 

Profeten SAWS sa i en annan hadith: ”Man får aldrig förbanna en annan muslim;

det är som att döda henne eller honom.

En annan sak som Islam förbjuder är att sprida skvaller och rykten – illasinnat förtal.

Sådana handlingar skada familjen, hela släkten och kan till och med skada en hel nation.

 

 

Profeten SAWS varnar oss från att sprida rykten i en hadith,

där profeten SAWS sa:

”En person som går med lögnaktigt skvaller om människor för att skada dem,

får inte gå in i paradiset”. Och Allah SWT säger i sura Al-Hujurat, aya 6: 49:6]

 

TROENDE!

Om en människa som inte åtnjuter stadgat rykte [för tillförlitlighet] kommer till er med en upplysning, försök då reda ut

 [vad som är sanning], så att ni inte utan att inse det tillfogar [andra] skada och sedan måste ångra vad ni gjort.

 

Kära muslimer,

Islam varnar oss kraftigt för att begå de stora synderna att vittna falskt och att tala falskt.

Att ta andras pengar och ägodelar på otillåtet sätt är haraam.

Vi måste se till att betala tillbaka våra skulder enligt överenskommelser och i god tid.

Bagatellisera inte detta, även om det rör sig om små summor.

Profeten SAWS sa:” Lite pengar kan föra dig till jahanem”.

 

Bröder och systrar,

Islams moraliska principer har sina källor i Allahs bok Koranen och i profetens sunnah.

Ingen av oss ska bli den som kommer med hasanat stor som ett berg,

och sedan förlora den till dem som vi behandlade illa här i dunya,

 

Hadith;

Abu Hurayra (måtte Allah vara nöjd med honom) berättade

Att Allahs profet SAWS en gång frågade sina följeslagare:

”Vet ni vem som är fattig?”

Följeslagarna svarade att den fattige är en person som inte har några pengar eller ägodelar.

 

Profeten sa: ”Den fattige i mitt ummah är den som på Domedagen kommer med många salat,

Mycket sawm och stor zakat uppskrivna,

 

Men som också har skymfat någon, anklagat någon för äktenskapsbrott,

tillskansat sig någon annans tillhörigheter, dödat eller slagit någon.

 

Alla förtryckta och missgynnade människor kommer att få en del av belöningen

för de goda gärningar angriparens har gjort.

Om hans hasanat ändå inte skulle täcka upp för aggressionen,

kommer de sårades synder och brister att överföras från dem till honom,

och han kommer att kastas i Elden.