Vi ska skydda våra hjärtan från shaitan.

Vi ska skydda våra hjärtan från shaitan.

 

 Hjärtat är centrum för alla människans organ.

 

 Hjärtat är en befälhavare som styr och bestämmer över sina soldater, de andra organen.

 

 Profeten SAWS sa: ”Det finns en bit kött i er kropp; om den är frisk är hela kroppen frisk. Om den är sjuk är hela kroppen sjuk. Den köttbiten är hjärtat”. (Bukhari, Muslim)

 

Det är därför, muslimer, som hjärtat är platsen för prövningar. Varje gång en människa gör en synd, är det bildligt (—) som om det blev en svart prick i hjärtat. Till slut är hjärtat enligt samma bild svart och hjärtat blir som ett dött skal; man känner inte längre ens något när man gör nya synder.

 

Ibn al qayim al jawzi sa: ”Shaitan lyckas ta sig in i människor på grund av fyra svagheter hos individen”:

 

– Det är en oförmåga att hålla hjärtat uppmärksamt

– Det är människans benägenhet/tendens att glömma

– Det är ren okunnighet – och…

– Det är brist på kunskap om Religionen

 

En person frågade Hassan Al Basri om shaitan nånsin sover. Hassan al Basri svarade ”om shaitan skulle ha sovit  skulle vi alla ha fått ha det lugnt”.

 

Shaitan använder olika metoder för att vilseleda människor:

 

– Det är shirk , kufr och fiendskap till Allah och profeten SAWS

– Det är bidaa. Den lurar oss bort från Allah väg för att begå synder.

dessa båda skadar också religionen

– Högfärdighet av olika slag är den tredje sorts trick som shaitan lurar oss med

– Att bagatellisera/förringa små synder förstör oss effektivt

– Att försköna gärningar som egentligen är onda är shaitans trick. Han vill visa våra synder i ett fördelaktigt/förlåtande ljus. Allah SW säger i sura hijr, aya 39:

 

[15:39] [Iblees] sade: ”Herre! Eftersom Du har kommit mig att begå ett felsteg, lovar jag att [för människorna] utmåla [det onda] på jorden i de mest förföriska färger och att leda dem alla till synd,

 

– En sjätte av shaitans metoder är att ge en del synder vackra namn. (Zina – )

– Shaitan vilseleder också människor genom att utnyttja deras svagheter för frestelser.

– och en åttonde metod är att ta ifrån människor det som är gott och sant.

 

 

 

Allah SWT säger i detta välkända korancitat – sura al Aaraf, aya 16-17:

 

[7:16] [Iblees] sade: ”Eftersom Du har låtit mig begå ett felsteg, svär jag att jag skall lägga mig i bakhåll för dem längs Din raka väg,

 

[7:17] och jag skall ansätta dem framifrån och bakifrån, från höger och från vänster; och Du kommer att finna de flesta av dem otacksamma.”

 

Må Allah skydda oss och våra familjer – ge oss barn som är salih – och hålla oss alla på den rätta vägen genom detta liv…ameen.