Ångest 20130215

Vi lever i en tid när man talar om begrepp som ångest som en folksjukdom. Ångest är en plåga för själen, och kan vara alltifrån ängslan och oro  till ren panik.

 

 Ångest och ångestattacker kan vara en del i de flesta psykiska sjukdomar, som till exempel depression, och kan orsakas av svåra kroppssjukdomar som cancer.

 

Frågan är ändå varför människor drabbas av oro och ångest.

 

 Det har ändå inget att göra med Akhira, utan beror på alla våra angelägenheter i Dunya. Och när vi glömmer vår Skapare och Herre – Allah SWT – det är då vi är öppna och sårbara för att drabbas av sådant som ångest.

 

Vi tror så gärna att vi är självständiga och inte behöver Allahs hjälp! Det är mottot för den tid av fitnah vi lever i: ”Du är din egen herre – du behöver ingen – ingen gud för vägledning och skydd”. Ibland försöker den moderna tidens fitnah till och med inbilla oss att vi inte behöver varandra – att vi kan klara oss utan andra människor!

 

Om du frågar sådana människor om deras bekymmer, svarar de antingen att de inte har tillräckligt med pengar, att de vill köpa ny bil, eller så är det något annat som de känner sig otillfredsställda över. VÄLDIGT sällan hör du någon säga, att hans problem beror på att han inte hann komma till masjid för salat – eller att han inte har läst Koranen på senaste tiden.

 

Hadith: Den som är nöjd med Allah, nöjd med islam som sin religion och nöjd med att profeten SAWS är Allahs sändebud, den personen känner smaken av imaans sötma.

 

 Om vi bara vill smaka imaans sötma, kommer alla bekymmer och all ångest att försvinna från våra liv. Första steget är att vara nöjd med Allah, resten planerar Allah för dig. Han skänker dig både din hälsa och försörjning.

Så för att bota vår ångest och oro…

 

  • behöver du en djup tro
  • Du behöver en stark och tät kontakt med Allah SWT
  • …och du behöver en noggrann förståelse för islam

Att ha en djup tro innebär att du tror på att Allah SWT som Skaparen av universum.

 

 Du tror att ingenting händer utan Allahs vilja och tillåtelse. Om du drabbas av en ond händelse eller om det som händer dig är gott – Allah har bestämt det i detalj för just dig!

 

Allah säger i sura al-Qamar, aya 49:

[54:49] ALLT har Vi skapat med rätta mått 

Om du älskar Allah, blir du nöjd oavsett vad som händer i ditt liv.

De prövningar som vi avskyr är bara ett test för att kolla oss.

Allah ger pröv-ningar till dem Han älskar. Profeterna är Allahs bästa slavar. Alltså är det de som prövas mest! Om vi är nöjda med Allah kommer Han att älska oss och dessutom förlåta våra synder. Med andra ord: Om du är nöjd med Allah, älskar Allah dig. Om Allah älskar dig lever du ett gott liv. Så enkelt är det.

Att ha stark kontakt innebär att du ska stå i ständig

 

 kontakt med Allah, var än du är – och särskilt när du är i salat. När profeten blev bekymrad skyndade han sig att göra salat. Profeten SAWS sa: ”När en person står för att göra salat, ser Allah den människans ansikte”.

 I Hadith Qudsi säger Allah:

”Jag har delat bönen i två delar mellan Mig och Min tjänare. När Min tjänare (reciterar Koranens första kapitel, al-Fâtihah, och) säger: ”Lov och pris tillkommer Allah, världarnas Herre”. Säger Allah – den Upphöjde och Prisade: ”Min tjänare har prisat Mig.”

 

Och då tjänaren säger ”Den Barmhärtige, Den Nåderike” säger Allah, upphöjd och prisad: ”Min tjänare har upphöjt Mig”.

Och då tjänaren säger: ”Domedagens konung”, säger Allah, upphöjd och prisad: ”Min tjänare har förhärligat Mig”.

Och då tjänaren säger: ”Dig tillber vi, Dig anropar vi om hjälp”, då säger Allah, upphöjd och prisad, ”Detta är mellan Mig och Min tjänare, och Min tjänare skall få det som han har bett om”.

 

Allah SWT säger: Er herre säger be till Mig, så Jag kan besvara er bön.

 

Att ha noggrann förståelse betyder att vi måste veta varför Allah SWT skapade oss. Allah SWT säger i sura Adhariyat aya 56:

 

[51:56] Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig. 

 

I al-Kahf, aya 7:

 

[18:7] Vi har smyckat jorden med sköna ting för att sätta människorna på prov [och för att de med sitt handlande skall visa] vilka som är de bästa ibland dem; 

Allah skapade oss alltså för att vi ska dyrka Honom, och för att sätta oss på prov – testa oss.

Allah SWT sammanfattar livet på jorden med följande aya – nummer 35 – ur sura al-Anbiya.

[21:35] Varje människa skall smaka döden; och Vi prövar er genom de frestelser [som följer] med såväl motgång som medgång. Och ni skall föras tillbaka till Oss. 

Vi ber Allah Aza wajal att leda oss på raka vägen. Ameen.