Års möte

         Medlemmarna i Jönköpings islamiska församling

 

             Hälsa välkomna till årsmötet i mosken  

 

                    Söndagen den 24 februari 2013

 

                       kl. 16.00 mötet börjar 16.00  

 

                                    Inshallah 

 

          Årsmötet diskuterar och tar beslut i för mosken

 

                                                                         

                                                                                                                   Styrelsen