Framgång i livet (20121012)

Bismillah Arahman Arahim

 

Kära muslimer, Att dyrka Allah SWT ger oss framgång i livet, men då måste vi också följa Allahs Sharia så länge vi lever. Undre alla omständigheter måste vi se till att livet i Dunia inte Blir ett hinder för vår ibadah.

 

Allah SWT tallar Själv om de rättfärdiga människornas sätt i sura An-Nur, Han prisas morgon och afton.

 

av dem, vilkas tankar varken handel eller köpenskap kan vända bort från åkallan av Gud Och förrättandet av bönen, och plikten att hjälpa de behövande. Det är människor som frukter den Dag då det kommer att kännas som om hjärtana ville sprängas och ögonen ska Stirra med tom blick.

 

Bröder och systrar! Kom ihåg att vårt liv är kort! Och denna korta och värdefulla tid Måste inriktas på det som kommer, Akhira

Hadith:

 

 Profeten SAWS sa: ”Detta livet är fullt av glitter.  Allah har full kontroll över allt ni gör, så akta er för allt sådant som dunia och kvinnor kan ställa till för er”

En gång passerade profeten förbi en död get, och han sa: ”Jag svär för Allah, som har min själ i sin hand, är Dunia mindre värt än vad den här döda geten är för sin ägare”

 

Men trots alla bevis från Koranen och Ahadith, finns det människor som envisas att klänga sig fast vid Dunia och dess glitter. Om kärleken till Dunia har slagit rot i ens hjärta glömmer men sin Skapare, och om man glömmer Allah så glömmer men sig själv.

 Några av salafusalih (de tre generationerna efter profeter)sa: ”Den som älska pengar och livet i Dunia bör förbereda sig på en kommande förnedring”

 

Hadith:

 

Profeten SAWS sa ”Olika folk och ummah kommer att attackera er från alla håll, som om de var människor som åt från en och samma tallrik”

Någon frågade profeten: ”Beror det på att vi är för få i antal?”

Profeten svarade: ”Även om ni blir fler förblir ni svaga, och respekten för er kommer att försvinna från er fiender hjärta, och det beror på att ni älskar dunia och är rädda för döden”

Wa aleikum as-salam