AL-RESQ 20121109

Al resq

 

Al resq är ett mycket svåröversatt ord, men menar det materiella Öde eller bestämmelse som är förutbestämt för människan att få i livet. Det avser också icke-materiella frågor.

 

Profeten s.w.w sa; att efter 120 dagar i moderlivet ger Allah s.w människan en själ, och bestämmer hans öde –hur mycket hon ska äga av pengar och framgång.

 

Då avgörs också hur länge hon ska leva och om hon ska hamna i helvetet eller i Paradiset. Ingen människa kan förkorta eller förlänga sitt eget eller någon annans liv. Dör man för en annan människas hand, skulle döden ändå ha kommit på något annat sätt. Det betyder inte att vi ska vara oaktsamma om oss själva och respektlösa inför döden.Tvärtom är vi skyldiga att skydda och försvara oss.

 

Livet är en gåva att vårda och vara rädd om. Vi måste bara vara ödmjuka inför Guds vilja och tacka Honom både för livet och för döden. Det handlar om insikt, om kärlek och nderkastelse. En insikt om Guds absoluta rättvisa, att Han aldrig skulle göra Sin skapelse orätt. Kärlek till Den som formade och blåste liv i oss, som tar hand om oss i livet och i döden. Och underkastelse inför Hans Allmakt.

 

Vad vi än gör ska vi inte förändra Hans väg för oss.

 

Människor prövas olika. Vi lever under olika förhållanden, på olika villkor, men bara den som är svag i tron känner avundsjuka inför dem som har det ”bättre”. Den ene prövas genom framgång, rikedom och berömmelse. Men en dag kom-mer han att tillfrågas om vad han gjorde med dessa tillgångar. Var han generös och gav ut av sina pengar?

 

Använde han sin berömmelse till något gott? Ingen som är rik har –oavsett vad han själv tror- skapat sin förmögenhet själv. Han följer bara  Al resq, det egendoms-öde Allah beskrivit för honom.

 

På samma sätt prövas den fattige och den sjuke. Om man accepterar eller ej. Om man känner Guds avsikt och förstår Hans rättvisa, som till slut alltid kommer att visa sig. Är man tålmodig och ödmjuk. Lever man sitt liv utan missunnsamhet och avundsjuka. Eller förbannar man sitt öde och begär något man inte kan få? Den som tillåter sig att vara avundsjuk, självisk och snål, litar inte på Guds rättvisa!

 

 Profeten s.w.w. samlade sina följeslagare och sa; Djibril sa;” Ingen ska dö innan han tar sin resq, även om det kommer sent. Så frukta Allah och fullborda era öden på bra sätt. Ta inte det som är ämnat åt dig med synd, genom stöld och våld.”

 

Det finns ulama som säger att den som stjäl, tar med synd -fast han skulle ha fått det ändå! Om han inte stulit skulle han fått vad han stal på ett annat sätt.

 

Profeten s.w.w sa;” Jag beordrar er ej vad Allah s.w inte beordrar. Jag förbjuder inte annat än Gud förbjuder. Och jag svär på Gud att Al-resq ska söka upp varje människa såsom döden söker henne. Så sök den på rätt sätt!”

 

Allah s.w svor på på sig själv att våran resq finns i himlen och att man inte ska hindra den. Den kommer när Han vill. Människan ska vara säker på att få exakt vad som är bestämt. Man måste bara lita på Guds rättvisa.

 

Profeten sa; i en hadith-qudsi, som menar; då Allah säger; ”Människan säger min egendom, min egendom…

 

Allah frågar; Vad kan du ha från din egendom mer än att äta mat, som lämnar kroppen och blir till ingenting. Vad kan du ha mer från din egendom än att klä dig –kläder som slits ut och kastas bort. Eller betala sadaqa och behålla belöningen! När människan ger sadaqa, tycker hon att hon bara blir av med pengarna, men sadaqan är det enda som stannar kvar.”

 

En gång sa Profeten till sin hustru sayeda Aisha; ”Slakta en kamel och dela ut den till de fattiga.” Då han kom hem frågade han vad hon gjort, så hon sa; ”Jag gjorde precis som du bad mig om. Men jag behöll bogen då du tycker om den. Hela kamelen är borta, bara den biten är kvar.” Då sa profeten; ” Allt är kvar utom bogen!”

 

När vi förlorar jämvikten i livet och tron är svag, tappar man förmågan att känna

 

Guds rättvisa, och man blir girig och avundsjuk. Alla mänskliga svagheter kom-mer fram, och man ser inte längre hur det egentligen är. Att ju mer man ger ju rikare blir man. Allt man inte ger är förlorat!

 

På profeten Moses tid fanns en mycket generös man som gick till honom och sa;

 

”Eftersom du pratar med Gud, vill jag be dig att fråga Honom om en sak. Jag vill att du ber Honom att göra mig rik bara för ett år! Så ska jag visa vad jag vill göra.” Och Gud lyssnade på honom och gjorde honom förmögen. Med pengarna byggde han ett hus mitt i öknen, med fyra dörrar i alla riktningar, så att alla som kom genom öknen kunde gå in, äta, dricka och vila sig. Då tiden gick och man-nen bara blev rikare och rikare, frågade profeten Moses Gud hur det kunde komma sig, då han bara bett om ett år. Då svarade Gud; ”Jag öppnade en dörr och han öppnade fyra… Ska han vara generösare än mig?”

 

Får man inte sin belöning i det här livet. Tycker man att man strävar efter att vara allt det Gud önskar av människan, men att man inte får något igen, ska man aldrig förtvivla. För det vi inte får i det här livet, har vi sänt i förvåg, framför oss till Yomalquiama. Profeten s.w.w sa att sadaqa släcker Guds vrede. Tror man att man gjort Gud arg och vill vinna Hans behag, ska man ge sadaqa!

 

Profeten sa också att sann rikedom handlar om själens rikedom och inte om det materiella.

 

En lärd man tillfrågades en gång om hur han kunde vara så lugn och nöjd med allt. Och han svarade:” Jag vet att ingen kommer att ta min resq, därför är mitt hjärta så lugnt…” Det beskriver med enkla ord en troende människas över-tygelse om Guds Allmakt och enastående rättvisa. Så måste vi utan tvivel lämna vår själ, vårt liv och vår död i händerna på Den till vilken vi alla ska återvända!

 

Al resq känner människan bättre än hon känner sitt eget hem. Man behöver inte tvinga sin väg för att få den. Den kommer också utan ansträngningar. Men det betyder inte att vi ska sluta kämpa! Det finns inga motsättningar i det här. Tvärt- om måste vi göra vårt allra bästa. Al-resq är ju förutbestäm för oss, men vi känner inte den.

 

Det betyder att vi aldrig får ge upp våra ansträngningar. Det betyder också att vi måste acceptera och vara tacksamma för det vi får. Absolut ödmjukhet, absolut kärlek och tilltro till vår Skapare, är det enda som kan mot-verka avundsjuka, girighet och missunnsamhet.