Zakat-al-fitr

Assalamu alaykum

Zakat-al-fitr är 75 kronor per person. Vi har ett samarbete med Islamic Relief.

Ni kan betala direkt till Islamic Relief via:
Swish: 9001819
Bankgiro: 900-1819
Plusgiro: 900181-9

Ni kan även betala zakat till moskén så skickar vi sedan pengarna vidare till Islamic Relief. Det är viktigt att ni märker betalningen med ”Zakat”.

Vill ni hellre betala med kontanter har vi en svart låda vid moskéns entré.

Vid frågor, kontakta styrelsen.

Ramadan 2019

Assalamu alaykum bröder och systrar

Ramadan 2019 börjar den 6 maj in sha Allah.

Taraweeh bönen börjar direkt efter Isha-bönen fr.o.m. den 5 maj 2019.

Taraweehbönen leds av Sheikh Sidiq från Egypten under hela ramadan månaden. Sheikh Sidiq kommer dessutom att hålla föreläsningar under månaden efter varje bön.

Utöver detta kommer Sheikh Sidiq även att hålla i aktiviteter för barn och vuxna i bl.a. koranläsning.

Vid frågor eller önskemål, kontakta styrelsen.

//Styrelsen

Ny gemensam tidtabell

Original uttalandet på Svenska               

Den 22 Shaban 1437 Hijri – 30 april 2016 hade Sveriges Imamråd möte med islamiska församlingars ordförande samt imamer i Stockholm för att anta en gemensam tidtabell för bönetider som gäller hela året. Särskilt för de tider för där tecken för Ishaa och Fadjr saknas i Stockholm och i andra svenska städer, det gäller perioden mellan den 03 maj och den 10 augusti enligt den svenska observatoriet i Stockholm, samt fastlägga tiden för Imsak under fastemånaden Ramadan.

Närvarande beslutade följande:

Att anta bönetider utförda av det Turkiska Religiösa Direktoratet – Diyanet för hela året och från och med 1:a maj 2016. Dessa tider godkändes av Europeiska Fatwarådet och faller mycket nära de tider som rekommenderats av Muslim World League – Islamic Fiqh Council i Makkah.

Efter att beslutet antogs av de flesta församlingarna i Stockholm och följdes av flera församlingar runtom i Sverige och i Skandinavien har Sveriges Imamråd beslutat att rekommendera beslutet till samtliga svenska städer för att stärka enigheten och gemenskapen och med följande motivering:

  1. Bönetider som utfärdas av det turkiska religiösa direktoratet – Diyanet är korrekta enligt beslut av Europeiska Fatwarådet under konferensen som ägde rum i tyska huvudstaden Berlin lördagen den 12 Mars 2016/03 Jumaad Alakhira 1437 Hc. Beslutet går därmed inte emot islamisk rätt eller astronomisk lag.
  2. Dessa bönetider förnyas varje år och faller mycket nära de tider som rekommenderats av Muslim World League – Islamic Fiqh Council i Makkah och som rekommenderades av Europeiska Fatwarådet föregående år. Dessa tider finns även lättillgängliga för de flesta svenska städerna, vilket underlättar för muslimer i detta land att enkelt hitta tiderna för bön.
  3. Detta beslut enar muslimer och stärker deras gemenskap så att inga skillnader i bönetider uppstår i samma stad när de vänder sig till samma Gud och samma böneriktning.

O.B.S:

  1. De flesta svenska städers bönetider finns på Islamiska Förbundet i Sveriges I det fall man inte hittar tider för sin stad så kan man använda närmaste stadens tabell för både böner och fastan. Detta enligt uttalande från både Europeiska Fatwarådet och från Muslim World League – Islamic Fiqh Council i Makkah (beslut 3, den 04 februari 1982).
  2. Imsak-tiden under Ramadan sammanfaller med tiden för Fajdr enligt islamisk rätt vilket bestyrkas av Europeiska Fatwarådet på mötet den 12 Mars 2016 i Berlin.

Slutligen gratulerar Sveriges Imamråd alla muslimer med anledning av fastemånaden Ramadans inledning. Må Allah vägleda oss alla till det rätta, amin.

Sveriges Imamråd

Stockholm fredag den 27 maj 2016

Imam under Ramadan

Assalamu alejkum!

Vi har en imam från Egypten som leder bönerna och har durus/föreläsningar efter varje salat/bön.

Varje dag läser barnen Koranen med imamen efter dhuhr/middagsbönen. Om ni har några frågor till imamen är ni välkomna att besöka oss.

Allah vill älska oss

Vi ger all vår tacksamhet till Allah. Vi behöver Hans hjälp och förlåtelse, och därför söker vi den enbart från Honom.

Jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah, och jag vittnar om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

 

Bismillahir Rahmanir Rahim – Qul: A udhu bi Rabbil falaq – Jag söker skydd hos gryningens Herre.

Vi söker alla vårt skydd hos Allah – den Mest Upphöjde och den Ende som kan skydda oss.

Vi söker Hans skydd från allt ont – det som händer oss, det som finns i vår själ och det som kommer ut i våra handlingar.

Den som Allah vägleder kan ingen lura bort från den rätta vägen och låta gå vilse.

 

På samma sätt kan den som Allah har låtit gå vilse inte hitta rätt väg igen – inte ens om hela världen försöker leda honom.

 

Kära troende, Allah vill älska oss, men Han sätter också villkor för att göra det.

 

I sura al-Maida, aya 54, säger Herren:[5:54]

Troende! Om någon av er förklarar att han inte längre tror, ska Allah [i hans ställe] sätta människor som Han älskar och som älskar Honom: anspråkslösa gentemot [andra] troende, omutligt fasta mot förnekarna av sanningen, [människor] som strävar och kämpar för Allahs sak utan att bekymra sig om andras ogillande. Detta är en nåd från Allah, som Han skänker åt den Han vill. Allah når överallt, vet allt.

 

Abdullah Ibn Masud RA sa:

 

”När ni läser Koranen och hör kallelsen ya ayuhalladheena amano – ni troende! – lyssna då noga på vartenda ord som kommer.

Antingen hör ni då det goda som Allah befaller er, eller det onda som Han förbjuder er”.

 

Allah SWT älskar sin ibad (den troende mannen eller kvinnan).

Och när Allah älskar någon, då vägleder Han henne eller honom till de handlingar som behagar Honom.

 

Vem är den som älskar Allah SWT? Det är en den som helt underkastar sig Allahs vilja.

Det är den som hela tiden är medveten om Allah SWT, var han än befinner sig – under alla omständigheter – i alla tider.

Lyssna här på tio handlingar som ger oss Allahs kärlek:

 

1. Att läsa Koranen och reflektera, förstå och agera utifrån den. Att lyda dess påbud och undvika dess förbud,

2. Allah älskar oss om vi gör det som är obligatoriskt (faraid ), och kompletterar det med det frivilliga (nawafeel).

3. Den tredje orsaken för Allah SWT att älska oss är at göra dhikr med hjärtat, tungan och våra handlingar.

4. Allah älskar oss vidare om vi avstår från allt Han har förbjudit oss, och detta trots att känner oss frestade att göra det förbjudna.

5. Den femte källan till Allahs kärlek, är att vi lär oss Hans vackra namn och attribut, deras betydelser och att vi vidare accepterar Hans beslut.

6. Vi får också Allahs kärlek om vi tänker på, reflekterar över och erkänner Allahs oändliga gåvor.

7. Att vara ödmjuk inför Allah är den sjunde anledningen för Allah SWT att älska oss.

8. Det åttonde sättet att vinna Allahs kärlek är att stå och göra qiyamallail på natten, och gråtande läsa Koran, att göra istighfar och tawba.

9. Att vara i sällskap med pålitliga och trofasta människor som älskar Allah, och att dra nytta av deras kunskaper och goda karaktär, är det nionde sättet att få Allahs kärlek.

10. Och till sist: att hålla oss långt borta från det som kan hindra oss från att närma oss Allah SWT, är orsaken till Allah älskar sin slav.

 

Kära bröder och systrar!

Det finns inget bättre än att få ha Allah med dig i alla lägen.

Allah kommer att skydda dig från allt ont som hotar att drabba dig.

Om Allah älskar dig, kommer Jibril AS också att älska dig, och med honom alla änglar i himlarna.

Du får leva lycklig i dunya, du slipper azabal-qabr (straffet i graven,) du går säker på Domedagen, klarar att gå över sirat och kommer så småningom in i Jannah. Till sist ser du Allah. Det är den största segern. Vi ber Allah att låta oss bli bland Jannahs invånare. Amin.