Ramadan 2023

Assalamu alaykum och Ramadan Mubarak,

Ramadan 2023 börjar den 23 mars in sha Allah.

Taraweeh-bönen börjar direkt efter Isha-bönen fr.o.m. den 22 mars 2023.

Zakat-al-fitr är 100 kr per person i år och betalas direkt till Islamic Relief eller annan organisation. Vänligen betala inte in detta till oss för att underlätta adminitrationen.

Taraweeh-bönen leds av Sheikh Sidiq från Egypten under hela ramadan månad. Sheikh Sidiq kommer dessutom att hålla föreläsningar under månaden efter varje bön.

Utöver detta kommer Sheikh Sidiq även att hålla i aktiviteter för barn och vuxna i bl.a. koranläsning. Ta vara på hans kunskap under denna välsignade månad.

Ramadan tidtabell finns att hämta i moskén och från Kärrhökskiosken.

Vid frågor eller önskemål, kontakta styrelseordförande Nasir Suleman, 073-651 88 13.