Årsmöte 2023

Alla medlemmar i Jönköpings Islamiska Församling hälsas välkomna till årsmötet.

Datum: Söndagen den 5 mars 2023
Tid: kl. 16.00
Plats: Moskén

Årsmötet diskuterar och tar beslut i många angelägna fr¨¨ågor för moskén. Alla som har betalat sin medlemsavgift har rösträtt i de omröstningar som kan komma att ske.

Använd din rätt som medlem att göra din åsikt hörd och delta i besluten.

Vid frågor, kontakta styrelsen.