Ramadan 2022

Assalamu alaykum och Ramadan Mubarak,

Ramadan 2022 börjar den 2 april in sha Allah.

Taraweeh-bönen börjar direkt efter Isha-bönen fr.o.m. den 1 april 2022.

Zakat-al-fitr är 100 kr per person i år och betalas direkt till Islamic Relief eller annan organisation. Vänligen betala inte in detta till oss för att underlätta adminitrationen.

Taraweeh-bönen leds av Sheikh Sidiq från Egypten under hela ramadan månad. Sheikh Sidiq kommer dessutom att hålla föreläsningar under månaden efter varje bön.

Utöver detta kommer Sheikh Sidiq även att hålla i aktiviteter för barn och vuxna i bl.a. koranläsning. Ta vara på hans kunskap under denna välsignade månad.

Ramadan tidtabell finner ni i moskén och i Kärrhökskiosken. Se även bild här

Vid frågor eller önskemål, kontakta styrelseordförande Nasir Suleman, 073-651 88 13.