Årsmöte 2022

Välkomna till årsmötet där vi bl.a. går igenom årets händelser, framtida planer samt val av styrelse.

Datum: Söndagen den 20 februari 2022
Tid: kl. 16.00
Plats: Moskén

Vid frågor, kontakta styrelsen.