Förlåtelsen är central i islam.

Förlåtelsen är central i islam.

Liksom Allah älskar att förlåta oss – när vi vänder oss till Honom med uppriktig ånger –

på samma sätt ska vi älska att förlåta varandra, och att vilja glömma varandras misstag,

i stället för att hänga fast vid dem och påminna oss och varandra om dem gång på gång.

 

Allah SWT säger i Koranens sura An-Nur, aya 22:

De av er som åtnjuter en gynnad ställning och lever i välstånd

får aldrig vägra att hjälpa sina närmaste och de nödställda

och dem som har övergett ondskans rike för Allahs sak;

har dessa begått fel skall de förlåta dem och glömma.

Eller önskar ni inte att Allah skall ge er Sin förlåtelse?

Allah är ständigt förlåtande, barmhärtig.

 

Den här versen uppenbarades när Abu Bakr hade svurit en ed.

Han hade svurit att han aldrig mer skulle hjälpa sin fattiga släkting Mistah,

eftersom Mistah hade förtalat Abu Bakrs dotter Aishah,

som också var profetens Muhammeds SAWS fru. Mistah var en av dem som ljög om att Aishah hade varit otrogen.

 

När Allah SWT skickade en aya om att Aishah var oskyldig,

beslutade Abu Baker att sluta betala understöd till Mistah, och Allah övertalade med aya 22 Abu Bakr

att förlåta Mistah, och Allah sa med detta till alla människor i liknande situationer

att förlåta dem av bröderna och systrarna som hade gjort fel,

även om det gällde en så svår synd som att anklaga en ärbar kvinna för att ha varir otrogen.

Kom ihåg ayans ord ”Eller önskar ni inte att Allah ska ge er Sin förlåtelse”?

Till detta sa Abu Baker : ”Jag svär att jag vill ha Allahs förlåtelse”,

och sedan förlät han Mistah och bestämde att fortsätta att betala till honom.

 

Allah SWT i en annan koranvers – det är i sura Fussilat, ayat 34 och 35:

Den goda handlingen och den dåliga handlingen kan inte ställas sida vid sida.

Jaga bort den dåliga handlingen med en bättre – den som var din fiende kan bli din nära vän!

Men ingen annan än den som bär oförrätter med tålamod,

finner styrkan som behövs för att handla så; bara den mest lyckligt lottade finner en sådan styrka.

 

Imam Malik berättade att profeten SAWS sa:

”Ta varandras händer så att hatet försvinner, och ge varandra gåvor,

så kommer ni att älska varandra och missförstånd och ovänskap kommer att försvinna”.

 

 

Både Bukhari och Muslim återgav en hadith om att profeten SAWS blev mycket illa behandlad i Mecka av icke muslimer,

när han gjorde Da´wa. Då kom Jibril AS till profeten och sa att Allah SWT hörde vad de sa till profeten,

och att Allah hade skickat bergens ängel till skydd för honom.

”Han kommer och lyda dig i allt vad du vill straffa dessa människor med”, sa Jibril till profeten SAWS.

Bergens ängel kom sedan och hälsade på profeten,

och ängeln sa: ”O Muhammed, Allah hörde vad människorna sa till dig,

och Han har skickat mig för att lyda dig. Om du vill ska jag låta bergen runt Mecka krocka och döda alla.

 

Profeten SAWS svarade:

”Jag hoppas att deras barn i framtiden kommer att dyrka Allah SWT utan att göra shirk”. Han förlät dem alltså.

 

Imam Ahmed berättade att Abu Bakr satt helt nära profeten SAWS,

när en man plötsligt kom och började säga fula ord till Abu Bakr.

Abu Bakr svarade inte på svordomarna, och profeten SAWS log och skrattade åt alltsammans.

När mannen fortsatte med ännu grövre svordomar, svarade Abu Bakr.

Men då blev profeten SAWS arg och gick sin väg.

Abu Baker gick efter honom och frågade:

”Varför blev du arg på mig?” Och profeten SAWS svarade:

”Så länge du var tyst försvarade en ängel dig, men när du svarade kom shaytan,

och jag vill inte sitta på samma ställe som shaytan”.

 

Alla gör vi våra misstag, och alla har vi varit arga på varandra,

men vi får aldrig bli så stolta att vi inte kan förlåta varandra.

Det var därför profeten SAWS sa: ”Den som inte är barmhärtig kommer inte få barmhärtighet.

Den som inte förlåter ska inte bli förlåten”.

 

O Allah, lär oss förlåtelsens konst genom Din profet.

Liksom Du förlåter våra synder och misstag – på samma sätt ber vi om hjälp och

styrka både att be om förlåtelse och att ge förlåtelse.

Låt aldrig muslimer skiljas åt utan att vara försonade.

 

Amin ya Rabb alamin.