Först gifter man sig med en rättfärdig och troende

Kära bröder och systrar,

 

Ett lugnt, glatt och harmoniskt liv är det bästa man kan få från Allah SWT.

Först gifter man sig med en rättfärdig och troende kvinna,

som söker djupare kunskap om vem Allah är.

Hon uppmuntrar sin make att göra salat i god tid, hon uppmuntrar honom att göra qayim al lail.

Hon undervisar barnen i att lära sig Koranen, och i vad islam lär människorna.

Hon glömmer aldrig aldrig denna aya:

 

”Herre! Låt våra hustrur och barn skänka oss glädje och gör oss till föredöme för de gudfruktiga!”

 

Det är i sura Al-Furqan, aya 74, som Allah säger detta till oss; det är också en dua man kan ha i minnet.

 

För vad lär oss denna aya? Den utgår från att allt gott kommer från Allah Ensam,

och ingen annan. Ibn Abbas RA förklarar ordet ”qurata a’ayun”,

som har en svensk motsvarighet i ordet ”glädje”.

Det innebär att man lever i enlighet med vad Allah vill, för det ger oss glädje i både dunya och akhira.

Det handkar om glädjen i att se barnen läsa quran när du kommer hem från jobbet,

eller när du läser ahadith med din fru, eller när ni påminner och uppmuntrar varandra till att göra qiyam al-lail eller att fasta nawafil.

 

Umar Ibn Abdulaziz rahimahullah – som ofta kallas den femte khalifan – låg på sin dödsbädd,

och fick då besök av Rajab ibn Haywa. Rajab sa till Umar:

”O emir al mu’mineen! du har gjort dina barn fattiga”.

Umar ibn Abdulaziz levde verkligen ett mycket enkelt liv, trots att han var Emir.

Rajab fortsatte: ”Människorna älskar dig, så säg till dem att de ska ta hand av dina barn när du är död”.

 

Umar Ibn Abdulaziz sände då efter sina barn.

De kom allihop och stod i ring runt Umar.

Umar Ibn Abdulaziz sa då till sina barn:

”Mina kära barn! Jag fick välja mellan att lämna rikedom i arv till er och att gå till jahannam,

eller att lämna er fattiga och komma in i jannah.

Jag valde att lämna er fattiga och gå in i jannah.

Var och en av er blir antingen rättfärdig eller en syndare. Den som är rättfärdig,

den ska Allah skydda. Men för den som är syndare, ska jag aldrig lämna rikedom som hjälper honom att synda”.

 

Kära troende, våra barn är en stor gåva från Allah SWT.

Allah SWT återger Själv Ibrahims AS ord i sura Ibrahim, aya 39:

 

14:39] Jag lovar och prisar Allah,

som på min ålders höst har gett mig Ismael och Isak! Min Herre hör sannerligen [människornas] bön.

 

Vidare i sura al- Anbiy’a, aya 72:

 

21:72] Och som ännu en gåva av Vår nåd skänkte

Vi honom [sonen] Isak och [dennes son] Jakob och

Vi gjorde dem alla till rättsinniga människor

 

I Al-Imran, aya 38, säger Allah:

 

[3:38] Där [i helgedomen] bad Sakarias till Allah:

”Herre! Låt mig, som en gåva från Dig, få en [son],

sund till kropp och själ! Du bönhör den som ber.”

 

Kära muslimer! Ta vara den gåva som Allah har skänkt er.

Gör dua för dina barn och aldrig mot dem.

Lägg på minnet att det som fortsätter när du är död, är dina goda handlingar genom dem.

 

Slutligen några tips hur du uppfostrar dina barn till att bli rättfärdiga människor:

 

  • gör      dua så ofta du kan.
 • visa      gott exempel själv genom att göra extra salat, siham, betala för dig i tid      osv
 • lär      dina barn total lydnad inför Allah och tillit till Honom
 • lös      alltid dina problem enligt islams lära och principer
 • lär      barnen att hålla en balans mellan det allvarliga och det skämtsamma
 • lär      dig visa enormt tålamod
 • ha      en regelbundet uppföljning av barnens utveckling
 • avsätt      ordentligt med tid till familjen, och låt bli att bara fokusera på din karriär besök    
 • gravar för att ständigt påminna dig om döden

och sist

 • håll      dig med goda, troende vänner och kompisar, och glöm inte att du har ansvar     
 •  för allt du gör här i dunya.