Männen är kvinnornas föreståndare

Allah den Allsmäktige säger i Koranens sura An-Nisa, aya 34:

 

”Männen är kvinnornas föreståndare på grund av det företräde har

Allah givit somliga framför andra och för att de försörjer dem”.

 

Mannen är skyldig att stå för kvinnans beskydd och försörjning:

mat, kläder och allt hon kan tänkas behöva.

Om kvinnan själv tjänar pengar så är hon fri till att använda dem till det som hon själv vill –så länge det är halal.

Men mannens plikter slutar inte med det.

Han ska också vara rättvis, respektera kvinnans känslor,

visa henne vänlighet och omtanke, och hon ska inte behöva känna hans misstankar.

Han ska undvika allt som kan skada henne, och han ska inte missbruka sin makt över henne.

 

Allah förklarar i Al-Ahzab, aya 21, för oss att det bästa vi kan göra är att följa

Profeten Muhammeds salallahu allayihi wasalam exempel:

 

”Ni har verkligen i Allahs apostel ett utmärkt föredöme,

för den som hoppas på Allah och den sista dagen och som minns Allah mycket”.

 

Att följa profetens SAWS exempel –

vi har massor med bevis på hans beteende och kvinnosyn genom de många ahadith som berättats om honom.

I en hadith säger profeten:

 

”De troende med den mest kompletta tron är de med bäst karaktär.

Och de bästa av er är de som behandlar sina fruar bäst”. (Imam Ahmad vol. 2, nr 250). Och i en annan:

 

”Låt ingen manlig troende hata en kvinnlig troende.

Även om han må ogilla en av hennes egenskaper, så kommer han (säkerligen) att vara nöjd med en annan”. (Muslim nr 1469)

 

En man ska trivas ihop med sin fru, och han bör muntra upp henne och se till så att hon också trivs. Profeten SAWS var en lekfull man. Hans fru Aisha RA berättade att hon en gång var på en resa med profeten SAWS medan hon fortfarande var en ung kvinna.

 

”Jag var fortfarande lätt i kroppen”, berättar Aisha RA:

”Profeten SAWS sa till sina sahaba:

Gå ni i förväg. När de hade gjort det sa han: Kom så springer vi ikapp.

Jag vann över honom den gången”.

 

”Senare var jag åter på resa med honom och han skickade sina sahaba i förväg för att kunna springa ikapp. Jag hade glömt bort den förra gången, och dessutom hade jag gått upp i vikt. Jag sa till honom: Hur kan jag tävla med dig när jag väger så mycket? Han sade: Jo, vi ska tävla! Så vi sprang ikapp, och han vann. Sedan började han skratta och sade: Där fick du för senast”. (Abu Daoud; Mishkat al-Masabih vol. 2, nr 3251)

 

Aisha RA har även berättat:
”Profeten salallahu allayihi wasalam hade ett glas mjölk som jag fick dricka först ur,

fastän jag hade menstruation. Sedan tog han glaset, satte sin mun på samma ställe där jag hade druckit och drack själv. Andra gånger tog jag en bit kött och åt av det. Han brukade då ta biten och äta från samma ställe som jag ätit”. (Zaad al-Mia’ad vol. 1, s 152)

 

I den sexuella relationen är det mycket viktigt att mannen är skicklig, om-tänksam och förstående. Han får inte tro att hans fru bara är till för hans egen tillfredsställelse. Han måste tänka på hennes känslor och behov, och försöka se till att hon uppnår fullständig njutning och tillfredsställelse.

 

Enligt profeten ska man alltså inte vara brysk eller tvinga sig fram. Han säger: ”Låt en budbärare gå mellan dem”. Vad menar han då med en budbärare? Profeten SAWS sa: ”Kyssar och älskvärt samtal”. 

(Ad-Dailamy i Musnad al-Firdauz; Takhrich al-Hadith i Ihja Ulum ad-Deen vol. 2, s 50)

 

Mannen har sina rättigheter och skyldigheter – kvinnan på samma sätt sina rättigheter och skyldigheter.

Så å andra sidan är kvinnan skyldig att besvara mannen om han vill vara med henne.

 

Profeten salallahu allayihi wasalam sa:

”Närhelst en man kallar sin fru till deras säng, men hon vägrar att komma och låter honom tillbringa natten arg på henne, förbannas hon av änglarna till morgonen”. (Muslim vol. 3, nr 181)

 

Syftet med denna hadith är att hindra kvinnan från att neka sexuellt umgänge med sin man, om hon inte har en bra orsak. Det gör mannen frustrerad och deprimerad och kan då vara en av orsakerna till att han är otrogen. Är kvinnan däremot sjuk eller har någon god orsak till att inte älska med sin man förväntas han visa förståelse.

 

 

I islam har kvinnan ansvar för hushållet och för familjens välfärd, och hennes man har i sin tur ansvar för henne. Hon får gärna dela med sig av sina åsikter och ge råd gällande vad som helst, men hon ska lyda mannen även när hans beslut går emot hennes vilja, dock bara så länge det inte går utanför islams gränser. Hon ska alltså lyda honom i det som är halal.

 

Kvinnan ska först och främst sträva efter en trivsam atmosfär i hemmet där hon och hennes make kan leva tillsammans i lycka och harmoni. Kvinnan måste vara trogen och hängiven sin make. Hennes lojalitet gäller i första hand honom, också före hennes släktingar.

 

Profeten salallahu allayihi wasalam sa:

”Om en kvinna ber de fem bönerna, fastar Ramadan, bevarar sina privata kroppsdelar (från det som är förbjudet) och lyder sin make, ska hon träda in i paradiset från vilken dörr hon vill”. (Musnad Imam Ahmad; Sahih al-Tagreeb al-Albaani vol. 3, s 73)

 

Kvinnan ska sköta om sig och alltid vara charmig och attraktiv för sin make. Det gör att han känner sig bra varje gång han ser henne. Hon ska undvika sådant som hennes make ogillar och hålla sig borta från saker som kan leda till misstankar. Hon får inte heller släppa in främmande män i hemmet utan makens tillåtelse.

 

Profeten salallahu allayihi wasalam sa:

”En kvinna som dör medan hennes make är nöjd med henne kommer att vara bland paradisets folk”. (Tirmizi; Riaydh-us-Saleheen nr 286)

En kvinna ska iaktta sin man för att hålla reda på vad som gör honom nöjd. Hon bör känna hans humör och hans behov.

 

”Den bästa rikedomen en man kan ha, är en rättskaffens kvinna”, sa profeten. Och: ”Världen är en underhållning, och den bästa underhållningen är en rättskaffens fru”. (Muslim, Riadh-us-Saleheen nr 280)

 

En kvinna sade till Profeten salallahu allayihi wasalam:

”Jag är ogift och vill gifta mig, men jag behöver veta vilka rättigheter mannen har över sin fru”.

Profeten salallahu allayihi wasalam svarade:

”Det är mannens rättighet över sin fru att hon aldrig ska vägra att komma till honom då han vill älska med henne.

Det är hans rätt att hon inte ger bort något från hushållet utan hans tillåtelse. Om hon gör det så får hon stå för konsekvenserna och han får belöning (för gåvan).

Det är hans rätt att hon inte gör frivillig fasta utan hans tillåtelse. Om hon gör det kommer hon bara att lida av hunger och törst utan att få någon belöning.

Och om hon går ut ur huset utan hans tillåtelse, kommer änglarna att förbanna henne till dess att hon återvänder, såvida hon inte ångrar sig”. 

(Abu Daoud; Fiqh as-Sunna vol. 2, s 181)

 

Men kvinnan har rätt att ta sig ut om hon har behov av det. Det står klart genom hadith:

”Då Sawda, profetens SAWS fru en gång var ute och en sahaba såg henne sa han: Vi känner lätt igen dig – han kritiserade henna alltså för att ha gått ut.

Hon återvände hem till profeten SAWS och sa: O profet! jag var ute i ärenden utanför hemmet, och hon berättade vad sahaban hade sagt. Hon sade:

I samma ögonblick kom en uppenbarelse från Allah via budbäraren Jibril. och efteråt sa profeten SAWS: Han (Allah) har tillåtit er (kvinnor) att gå ut för era ändamål”. (Muslim nr 2170)