HIJRA 20121116

Hijra

Fall ned på ditt ansikte inför Herren – din Gud – morgon och afton, och lovprisa Allah genom hela ditt sätt att leva. Ge ära BARA till Honom, som är Herre över alla världar och alla tider. Jag vittnar om att ingen gud finns förutom Allah, och jag vittnar om att profeten Muhammed SAWS är Hans tjänare och sändebud.

 

Dagens khutba handlar om profetens hijra och den lärdom som man kan dra av den.

 

Den nation som inte känner sin egen historia, har ingen framtid. Därför Islams fiender alltid försökte ändra och förvanska Islams och muslimernas historia. Den enkla anledningen är för att mulimer ska känna sig mindrevärdes -komplex och inte gå tilbaka till profetens tid och hämta inspiration.Och så småning om bli ledande nation i världen.

 

Det finns några mämnvärda händelser i profetens historia som formade profetens personlighet. profeten SAWS far Abdullah dog innan profetn saw fäddes. Profetens mamma Fatima dog när profeten saw behöde henne mest. Profeten var bara sex år gammal. Sen hans farfar Abdulmuttalib tog profeten och uppfostrade honom .

 

Även Abdulmuttalib dog profeten blev åtta år gammal. Tillsist farbrorn Abutalib fortsatte och uppfostrade honom och ge honom skydd tills han dog. Sen dog profetens fru khadija samma år som farbrorn. Det är dessa händelser som lärde profeten SAW att sätta sin lit bara till Allah tills han lämnade det jordiska livet.

 

När profeten SAWS började sin dawah blev förföljelse, förtryck och grymheter oundvikliga. När situationen blev outhärdlig kom Jibril till profeten och sa”Allah tillåter dig att utvandra till Medina. Sov inte i din säng i natt”. Just den natten pla-nerade qureshiterna att mörda profeten och höll vakt utanför hans hus. Profeten SAWS läste ur sura Ya Sin. När vakterna sov lämnade profeten och Abubakr huset utan att bli upptäckta.

 

Qureshiterna fann senare att profeten var borta. De sökte honom överallt men utan resultat. Profeten och Abubakr gömde sig i en grotta i tre dagar tills kusten var klar, och fortsatte sedan resan till Medina. Hijran var en stor seger för islam och muslimerna, men en stor förlust för islams fiender.

 

När profeten och Abubakr kom till Medina välkomnades de av invånarna. Alla ville ha profeten SAWS som gäst. Han köpte en tomt som ägdes av en föräldralös pojke och byggde sin moské där. Därifrån spreds budskapet om islam till hela världen.

 

Och medinaborna fick lära sig islam direkt från profeten själv SAWS.

 

Vad kan vi lära oss från profetens hijra? Ju, hijra är det bästa som hände i Islams och muslimernas historia. Hijra är en storseger . men hijra också innebär stor uppoffring av våra pengar, tid och liv.

 

Kära muslimer! Vi lever i en annan tid, och vi fick inte delta i hijra. Men det finns en annan hijra som vi kan göra, den hijra som innebär att lämna synd och visa total lydnad av Allah befallningar. Hijra inbär fly från lögn och komma till sanning. Hijra betyder också fly från riya och gå stället till uppriktig ikhlas. Hijra för oss innebär att gå från mörkret och okunnighet till ljuset och kunskap.

 

Kära broder och systrar! Vem av er vill ha stor belöning som muhajir?

 

Svaret kommer från profeten SAW. ”ibada när det finns prövningar och svårigheter är som att göra hijra till mig”.

 

Profeten SAW menar i den här hadith ”forsätt med din ibadat vid dåliga tider och motgångar, då räknas for oss som om vi har gjot hijra till honom”.

 

Må Allah ger oss viljan och styrkan att vara goda muslimer lever som Islam lär.