Mosken är Gud hus

Bismillahir Rahmanir Rahim.

 

As-salaamu aleikum wa Rahmatu Allah wa barakutuh.

 

 

Khutban handlar om uppförande och goda seder i moskén, som är Guds hus.

 

Allah SWT säger i Suran At-Tawbah, ayat 18:

 

Ingen ska besöka moskéerna, Guds hus, utom de som tror på Gud och den yttersta dagen, och som regelbundet förrättar bönen, och ger åt de behövande, och som inte fruktar någon annan än Gud. Enbart de kan hoppas höra till dem som har letts på rätt väg.

 

Kära muslimer, moskén är Allah’s hus på jorden. Moskén är till för att göra Ibadah i. Här kan vi också göra Duá till Allah.

Desutom finns det i moskén välsignelse och nåd, och det är en plats där änglarna vistas. Här ska vi upprätthålla den dagliga tidebönen – Salát – som är en av Islams grundpelare.

 

Hadith:

Profeten SAWS hördes säga: ”Salát är religionens pelare. Den som upprätthåller och fullgör den, han upprätthåller och fullgör även religionen. Och den som försummar den, han förstör sin tro”.

 

Hadith:

Profeten SAWS sa: ”Ska ni vara smutsiga om en flod rinner alldeles utanför er dörr, där ni kan bada fem gången om dagen”. Profetens sahába svarade att i så fall skulle inte kroppen behöva vara smutsig.

Profeten sa då: ”Den dagliga Saláten är precis som den floden, och den ska på samma sätt rena er från synden”.

’H

 

 

Allah SWT säger alltså i Suran At-Tawbah, ayat 18:

 

Ingen ska besöka moskéerna, Guds hus, utom de som tror på Gud och den yttersta dagen, och som regelbundet förrättar bönen, och ger åt de behövande, och som inte fruktar någon annan än Gud. Enbart de kan hoppas höra till dem som har letts på rätt väg.

 

Vad Allah menar med att besöka moskén, är inte bara att träda in i själva byggnaden. Den som går till moskén måste be sin Salát på de förutbestämda tiderna och läsa Koranen i väntan på nästa Salát-tid – de är det som menas med att besöka moskén.

 

Moskén har en mycket stor betydelse i Islam. Den är bland annat ett centrum för Dawah. I moskén tog profeten SAWS emot främmande delegationer med också sina vänner. Där undervisade han dem som sökte kunskap.

 

Moskén var ett kunskapscentrum för såväl kvinnor som män.

Den har också fungerat som något av ett parlament. Här kunde människor komma samman, för att dryfta och lösa olika ekonomiska och politiska frågor.

Moskén är dessutom i största allmänhet en samlingsplats för muslimer, särskilt på fredagar. Här kan vi lära känna varandra, söka stöd och råd för att lösa våra problem. I denna moské kan vi stödja varandra och komma varandra närmare.

 

 

Allah SWT säger alltså i Suran At-Tawbah, ayat 18:

 

Ingen ska besöka moskéerna, Guds hus, utom de som tror på Gud och den yttersta dagen, och som regelbundet förrättar bönen, och ger åt de behövande, och som inte fruktar någon annan än Gud. Enbart de kan hoppas höra till dem som har letts på rätt väg.

 

Hadith:

Den som bygger en moské åt folket, där de kan göra sin Ibadah, och som till moskébygget endast använder pengar som har förvärvats på ett halal sätt – åt den personen bygger Allah SWT ett hus i Jannah.

 

Kära muslimer. Här är några viktiga punkter för uppförandet och etiketten i moskén, som vi alla måste kunna:

 

När vi träder in i en moské, ska vi säga hälsningen As-salaamu aleikum – men inte till dem som just då gör Salát.

 

Är det ingen i moskén när vi går in, då säger vi As-salaamu alaina wa’ala Ibadi Lahi wa salihin.

 

Vi ska göra två Rakáat så snart som möjligt, sedan vi har kommit in.

 

I moskén får ingen handel bedrivas – man får varken köpa eller sälja.

 

Man ska heller inte höja rösten i moskén…

 

…inte tala om världsliga saker.

 

Ingen får knuffas för att komma fram bland moskébesökarna.

 

Man får inte gå alldeles framför någon, som just håller på att utföra sin Salát.

 

Den som följer de här reglerna, hans gudsdyrkan ska accepteras av Allah, och han ska bli belönad.

 

 

Allah SWT säger i Suran Al-Hajj, ayat 32:

 

Detta är vad Gud klargör för er: de som håller Guds symboler i ära har sann gudsfruktan i sina hjärtan.

 

 

As-salaamu aleikum