Fastemånaden Ramadan och skolan

De senaste åren har Ramadan diskuterats flitigt i förhållande till fastande skolelever. Av den anledningen har Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS) producerat ett vägledande material till de som arbetar inom skolan. Materialet består av allmän information om Ramadan och fastan men även rekommendationer till hur skolan kan bemöta elever som väljer att fasta. Vi har även en kortare text till föräldrar med rekommendationer som vi hoppas kan fungera som en vägledning om hur vi samtalar med våra barn om Ramadan i förhållande till skolan.

Via länken kan ni ladda ner materialet, använd gärna materialet och dela den vidare för maximal nytta.