2 khudbah på fredagsbönen

Assalamu alaykum,

På grund av rådande omständigheter finns det begränsat antal platser i moskén vilket gör det svårt för alla att få plats under fredagsbönen samt att kylan gör det svårare att be utanför moskén.

Från och med fredagen den 13 november 2020 kommer vi därför att ha 2 stycken khudbah (predikan) under Salat-al-Jumuah

Den första khudbah börjar kl. 12.00 och slutar ca. 12.20
Den andra khudbah börjar kl. 12.30 och slutar ca. 12.50

Vi uppmanar de som inte jobbar att komma till den andra khudbah för att underlätta för de som jobbar.

Kontakta styrelsen vid frågor.