Kontakt

Besöksadressen är:
Kärrhöksgatan 78
556 12 Jönköping

Telefon nr:036-184806

Postadressen är:

Box 8032
556 11 Jönköping

Bidra till att renovera mosken i jönköping
Bankgiro: 51202927
Swish: 123 510 07 55

Besök

Om ni vill besöka oss kontakta:

Imam, Mohsen Omeirat, 0706-709350
e-mail: mohsen_omeirat@hotmail.com

Imam, Abdul Mohamed Said, 0707-79 16 82
e-mail: bo_sayre@hotmail.se

Har ni något att fråga, kontakta:
Ordförande:
Nasir Suleman, 0736- 51 88 13
e-mail: nis116@hotmail.com

Styrelsen

Styrelsens e-mail och telefon nr i Jönköpings Islamiska Församling

Nasir Suleman (ordförande) 0736-51 88 13 nis116@hotmail.com
Sharif Hamou (viceordförande) 0767-14 72 69
Rabih Moucho (sekreterare) 0736-29 79 99
Yousef Omeirat (Kassör) 0735-07 90 05 omeirat_yosef@hotmail.com
Abdul Mohamed said (ledamot) 0707-79 16 82 bo_sayre@hotmail.se
Sharif Hamou (ledamot) 0737-38 58 48

Aselam alikom werahmatollah

Vår e-mail:
jkpg_islam@hotmail.se

Hit kan ni skicka alla e-mail som gäller frågor till jönköpings islamiska församling!
Jazzakomllah khayr