Årsmöte

Alla medlemmar i Jönköpings Islamiska Församling

Hälsas välkomna till Årsmötet i moskén 

Söndagen den 17 februari 2019

kl. 16.00

insha Allah

Årsmötet diskuterar och tar beslut i många angelägna

frågor för moskén. Alla som har betalat sin medlems-avgift för har rösträtt i de omröstningar som kan komma att ske.

Använd din rätt som medlem att göra din åsikt hörd och delta i besluten.

Dagordningen för mötet anslås på separat papper.

/ Styrelse